Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh Ôn tập chương 2: Số học trong Giải sách bài tập Toán 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em luôn học...
Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh Bài 13: Bội và ước của một số nguyên trong Giải sách bài tập Toán 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các...
Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh tham khảo 300 Bài Ôn Luyện Toán 4. Các em học sinh có thể tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra và tham gia các kì thi. Giúp các em gia...
Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh Bài 12: Tính chất của phép nhân trong Giải sách bài tập Toán 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em luôn...
A. Tóm tắt lý thuyết: Lôgarit 1. Định nghĩa Cho hai số dương a, b với a#1. Nghiệm duy nhất cảu phương trình ax=b được gọi là logab ( tức là số α có tính chất là aα= b). Như vậy  aα= b....