Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Tỉnh Bắc Ninh năm 2018-2019

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Tỉnh Bắc Ninh năm 2018-2019. Các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra, thi học kết thúc học kì 1. Giúp các em gia tăng điểm số trong quá trình học Toán.

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần; Phần Trắc nghiệm và phần Tự luận. Thời gian làm bài trong 90 phút. Các em hãy lấy đồng hồ ra thực hành, bấm giờ cho mình xem trong 90 phút mình xử lý được bao nhiêu % cả đề bài. Nếu xử lý được cả bài trong 90 phút là rất tốt, nếu chưa xử lý được. Chúng ta hãy làm lại một đề khác, sưu tầm trong chuỗi Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 tại Dayhoctot.

Mọi khó khăn, thắc mắc cần tháo gỡ, các em học sinh có thể nhắn lại trên fanpage: Dạy Học Tốt, các thầy cô sẽ hỗ trợ các em liên tục 24/24.

Chúc các em làm bài tốt!

UBND TỈNH BẮC NINH        ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Năm học: 2018 – 2019

Môn: Toán – Lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

1. (2 đ)

Thực hiện các phép tính sau:

a. 148 + 123 + 52 + 377

b. 59 : 57 + 12.3 + 70

c. 87.23 + 13.93 + 70.87

d. 102 – [50: (56 : 54 – 3.5)]

2. (2,5đ)

Tìm số tự nhiên x biết:

a. 91 – 3x = 61

b. (2x – 24) . 83 = 85

c. 2x + 1 = 32

d. 570 + x chia hết 3 và 17 ≤ x ≤ 20

3. (2 đ)

Hai bạn Minh và Ngọc thường đến thư viện đọc sách. Minh cứ 12 ngày đến thư viện một lần, Ngọc 15 ngày một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả hai bạn lại cùng đến thư viện?

4. (3 đ)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

c. Lấy điểm C trên tia Ox sao cho AC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OC?

5. (0,5đ)

Cho A = 3 + 32 + 33 + 34 + … + 325. Tìm số dư khi chia A cho 40.