Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Dịch Vọng năm 2018-2019 có đáp án

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Dịch Vọng năm 2018-2019 có đáp án. Các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra, thi học kết thúc học kì 1. Giúp các em gia tăng điểm số trong quá trình học Toán.

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần; Phần Trắc nghiệm và phần Tự luận. Thời gian làm bài trong 90 phút. Các em hãy lấy đồng hồ ra thực hành, bấm giờ cho mình xem trong 90 phút mình xử lý được bao nhiêu % cả đề bài. Nếu xử lý được cả bài trong 90 phút là rất tốt, nếu chưa xử lý được. Chúng ta hãy làm lại một đề khác, sưu tầm trong chuỗi Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 tại Dayhoctot.

Mọi khó khăn, thắc mắc cần tháo gỡ, các em học sinh có thể nhắn lại trên fanpage: Dạy Học Tốt, các thầy cô sẽ hỗ trợ các em liên tục 24/24.

Chúc các em làm bài tốt!

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2018 – 2019           MÔN: TOÁN 6

Thời gian: 90 phút

I.TRẮC NGHIỆM (2đ): Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. Cho tập hợp A = {3; 5; 7; 9} và B = {3; 7; 9} thì:

A. A ⊂ B           B. B ⊂ A         C. B ∈ A        D. B ∈ A

2. Kết quả phép tính sau: 37 : 34 là:

A. 33     B. 34               C. 35         D. 243

3. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:

A. 0; 1; 2; 3; 5; 7           B. 1; 2; 3; 5; 7        C. 2; 3; 5; 7      D. 3; 5; 7

4. Điền chữ số vào dấu * để được kết quả đúng: 1*5 chia hết cho 9

A. 3      B. 5        C. 7          D. 9

5. BCNN (5; 15; 30) là:

A.5                B. 60     C. 15            D. 30

6. Tính |-3| + (-3)?

A.0     B. 3          C. 6         D. 9

7. Hai tia đối nhau có trong hình vẽ là:

A. Ax và By     B. Bx và BA         C. Ax và AB         D. Ay và Bx

8. Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết AM = 4cm. Tính AB?

A. 2           B. 4          C. 6         D. 8

II. TỰ LUẬN (8 đ)

1.(2đ): Tính hợp lí (Nếu có thể)

a). (-123)  + |-18| + 23 + (-18)

b) 20 – [30 – (5 – 1)2]

c) 134.23 + 134.17 – 40.34

d) 325 – 5. [43 – (27 – 52): 118]

2. (2đ): Tìm x, biết

a) 10x + 65 = 125          b) 45 – (5 -2x)3 = 2.32

c) 2(x – 3) – 12 = (-10)      d) x – 12 = (-13) + 1 + |-13|

3. (1.5đ): Một trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan. Nếu xếp số học sinh đó vào các xe 30; 45 và 42 chỗ thì vừa đủ. Tính số học sinh đi tham quan của trường đó, biết số học sinh này trong khoảng từ 1200 đến 1400 học sinh?

4. (2đ): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm; OB = 8cm.

a. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c. Lấy điểm I là trung điểm của đoạn thẳng OA. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng EI.

5. (0,5đ): Tìm số tự nhiên n để: 10 – 2n chia hết n -2

Đáp án