Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Trường THCS Marie Curie năm 2018-2019

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 Trường THCS Marie Curie năm 2018-2019. Các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra, thi học kết thúc học kì 1. Giúp các em gia tăng điểm số trong quá trình học Toán.

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần; Phần Trắc nghiệm và phần Tự luận. Thời gian làm bài trong 90 phút. Các em hãy lấy đồng hồ ra thực hành, bấm giờ cho mình xem trong 90 phút mình xử lý được bao nhiêu % cả đề bài. Nếu xử lý được cả bài trong 90 phút là rất tốt, nếu chưa xử lý được. Chúng ta hãy làm lại một đề khác, sưu tầm trong chuỗi Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 tại Dayhoctot.

Mọi khó khăn, thắc mắc cần tháo gỡ, các em học sinh có thể nhắn lại trên fanpage: Dạy Học Tốt, các thầy cô sẽ hỗ trợ các em liên tục 24/24.

Chúc các em làm bài tốt!

 

Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)

a) – 27 + 34 + (- 173) + (- 50) + 166

b) 100 – [60 – (9 – 2)2].3

c) 63 + 37.38

d) (2002 – 79 + 15) – (- 79 + 15)

Bài 2: (2đ) Tìm số nguyên x biết

a) 15 + x = – 3

b) 15 – 2(x – 1) = – 3

c) |x + 5| = 1 – (- 5)

d) 2x – (3 + x) = 5 – 7

Bài 3: (2,5đ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 5; 8; 12 thì đều thừa 1 em. Tính số học sinh khối 6 của trường?

Bài 4: (2,5đ) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm. I là trung điểm của OM.

a) Tính MN, IN

b) Trên tia đối của Ox lấy điểm K sao cho OK = 3cm. Tính KM.

c) O có là trung điểm của MK không? Vì sao?

Bài 5: (1đ)

a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n, hai số sau là hai số nguyên tố cùng nhau: 2n + 3 và 4n + 8

b) Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 230. Viết A + 1 dưới dạng một lũy thừa.