Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Huyện Hoài Đức 2018-2019

Sưu tầm gửi các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 Huyện Hoài Đức 2018-2019. Các em học sinh có thể tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra, thi học kết thúc học kì 1. Giúp các em gia tăng điểm số trong quá trình học Toán.

Cấu trúc đề thi gồm 5 bài; 4 bài Đại số và 1 bài Hình học. Thời gian làm bài trong 90 phút. Các em hãy lấy đồng hồ ra thực hành, bấm giờ cho mình xem trong 90 phút mình xử lý được bao nhiêu % cả đề bài. Nếu xử lý được cả bài trong 90 phút là rất tốt, nếu chưa xử lý được. Chúng ta hãy làm lại một đề khác, sưu tầm trong chuỗi Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 tại Dayhoctot.

Chúc các em làm bài tốt!

Các em có thể tham khảo thêm bài hình đã xuất hiện trong kì thi học kì 1

Bài toán : 

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (A), bán kính AH. Từ C kẻ tiếp tuyến CM với đường tròn (A) (M là tiếp điểm, M không nằm trên đường thẳng BC).

a. Chứng minh bốn điểm A, M, C, H cùng thuộc một đường tròn.

b. Gọi I là giao điểm của AC và MH. Chứng minh AM2 = AI.AC

c. Kẻ đường kính MD của đường tròn (A). Đường thẳng qua A vuông góc với CD tại K cắt tia MH tại F. Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (A). Từ đó chứng minh ba điểm D,F, B thẳng hàng.

d. Đường tròn đường kính BC cắt đường tròn (A) tại P và Q. Gọi G là giao điểm của PQ và AH. Chứng minh G là trung điểm của AH.