Điều gì giúp các em trở thành học sinh ưu tú?

Nhiều em còn đang còn không biết “Điều gì giúp các em trở thành học sinh ưu tú?”. Trong tất cả các lớp học, các em học sinh không chỉ được cung cấp kiến thức. Ở những khía cạnh khác nhau, các em cũng tự nhận ta rằng: lý do khiến các em chưa thể học giỏi không phải là do trí tuệ các em kém, cũng chẳng phải do các em thiếu nỗ lực học hỏi, cũng không hẳn là chưa tìm được các lớp học thêm của các thầy cô giỏi.

Điều gì giúp các em trở thành học sinh ưu tú?
Điều gì giúp các em trở thành học sinh ưu tú?

Vấn đề thực sự đang kìm hãm năng lực học tập của các em chính là học đi học lại những kiến thức các em đã biết, lặp đi lặp lại những kỹ năng mà các em đã được rèn luyện, chúng lại lại không phục vụ gì cho việc trở thành học sinh giỏi. Những niềm tin, những phương pháp, những nguyên tắc học tập của các em giúp các em trở thành những học sinh xuất sắc, ưu tú là xuất phát từ chính bản thân các em.
Lưu ý: Mỗi học sinh ưu tú đều có riêng những nguyên tắc học tập cho bản thân mình, phát huy thành công những nguyên tắc đó cũng phải dựa trên thế mạnh của chính mình vì mỗi người có một thế mạnh riêng, không ai giống ai cả.
Ví dụ: Hầu hết mọi người khi lớn lên đều biết đi xe đạp. Nhưng có phải ai cũng tập đi xe đạp giống nhau đâu. Các bậc cha chú chúng ta ngày xưa tập đi xe đạp, nhiều người cứ nhằm đống sỉ to dùng lao vào là biết đi đấy chứ.
Vậy để trở thành học sinh xuất sắc, học sinh ưu tú thì các em học sinh phải có riêng cho mình những nguyên tắc, những nguyên tắc, phương pháp học tập dựa trên thế mạnh của mình. 
Hãy nhớ, nguyên tắc của nguyên tắc của nguyên tắc để trở thành học sinh ưu tú đó là tìm ra phương pháp học tập cho chính mình ngay từ những năm học Tán lớp 7.

Chúc các em học sinh tìm ra phương pháp học tập cho riêng mình!