Đọc tóm tắt sách Mười sáu tư duy của người giàu

Mười sáu tư duy của người giàu trong quyển sách 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo.

Bạn có tư duy theo người nghèo trước sự giàu có không? Hãy thử tìm xem…

1. Người giàu tin rằng “Tôi tạo ra cuộc sống”, người nghèo tin rằng “Cuộc sống tạo ra tôi.”

2. Người giàu cam kết mình phải giàu có, người nghèo muốn mình trở nên giàu có.

3. Người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác, người nghèo phẫn nỗ với những người giàu có và thành công.

4. Người giàu giao du với những người có thái độ sống tích cực, người nghèo kết bạn với những người có thái độ sống tiêu cực hay những người thất bại.

5. Người giàu sẵn sàng quảng cáo mình và nâng cao giá trị bản thân, người nghèo nghĩ về việc rao bán và quảng cáo bản thân một cách tiêu cực.

6. Người giàu là người biết nhận, người nghèo không biết nhận.

7. Người giàu nghĩ “cả hai”, người nghèo nghĩ “hoặc cái này hoặc cái kia”.

8. Người giàu biết cách quản lý đồng tiền của mình, người nghèo không biết cách quản lý đồng tiền của mình.

9. Người giàu khiến tiền phục vụ mình, người nghèo bị đồng tiền sai khiến.

10. Người giàu luôn học hỏi và phát triển, người nghèo nghĩ mình “biết tuốt”.

11. Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng, người nghèo tham gia cuộc chơi chỉ để không thua.

12. Người giàu nghĩ lớn, người nghèo manh mún.

13. Người giàu tập trung vào cơ hội, người nghèo tập trung vào những

khó khăn.

14. Người giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ, người nghèo nhỏ bé hơn những vấn đề của họ.

15.Người giàu chọn được trả công theo kết quả, người nghèo chọn được trả công theo thời gian.

16. Người giàu hành động bất chấp sự sợ hãi, người nghèo để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Trong số các lý do này, đâu là những suy nghĩ đã hạn chế sự phát triển của bạn và hủy hoại thành công của bạn? Bạn đang sở hữu Tư duy triệu phú hay Tư duy bần cố nông? Nếu sở hữu Tư duy bần cố nông, bạn cần phải thay đổi.

Bạn phải học cách nghĩ của người giàu và đưa ra quyết định nếu muốn giàu có. Tuy nhiên, nhận thức được vấn đề thôi chưa đủ. Bạn cần phải biết cách tách mình ra khỏi vấn đề này và tạo ra những thói quen tích cực để bạn được tự do về tài chính.

Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ khởi sắc trừ khi bạn tách mình ra khỏi vùng an toàn và thử nghiệm những điều mới mẻ.

Đọc tiếp PHẦN II: 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua

Tải bản full sách hay miễn phí: 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo tại đây