Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới- Unit 3

Unit 3 lớp 7: Getting started (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Bài nghe: Hướng dẫn dịch Phóng Viên: Hôm nay trong chương trình Công dân Toàn Cầu, chúng ta sẽ phỏng vấn…

Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới- Unit 2

Unit 2: Health Getting started (phần 1 →4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Bài nghe: Hướng dẫn dịch Nick: Chào Phong. Phong: Ồ, chào. Bạn đã đánh thức mình đấy Nick. Nick: Nhưng 10 giờ rồi đấy….

Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới Tập 1- Unit 1

Unit 1 lớp 7: My hobbies Getting Started (phần 1→5 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 7 mới) My favourite hobby (Sở thích của tôi) 1. Listen and read Bài nghe: Hướng dẫn dịch: Nick: Chào Mi, chào mừng đến nhà mình! Elena: Lên lầu đi!…