VÌ SAO CON NÓI DỐI

Làm cha mẹ, mọi người đều ít nhất 1 lần tự hỏi “Vì sao con nói dối mình”? Mỗi người có những câu trả lời khác nhau cho từng tình huống cụ thể, nhưng nhìn chung về mặt tâm lý…

Hoạt động của Trung tâm

Thưởng nóng cho các bạn học sinh đạt điểm cao Tổ chức ngoại khóa cho cả lớp 5 đạt 10 điểm thi Học Kỳ 1. Tham gia chương trình We Escape