Hà Nội ban hành 5 điều kiện tuyển sinh vào 10

1_FRKL
GD&TĐ – Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 thực hiện đối với các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập.

Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ngoài công lập có trách nhiệm tổ chức thực hiện và tự kiểm tra đánh giá theo 5 tiêu chuẩn của Quy định về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đó, 5 tiêu chuẩn được đưa ra là: Tổ chức bộ máy và đội ngũ; cơ sở vật chất; công tác chuyên môn; công tác tài chính; công tác tuyển sinh. Mỗi tiêu chuẩn đều có một số tiêu chí cụ thể.

Trong 5 tiêu chuẩn nêu trên, đơn vị nào vi phạm một trong ba tiêu chuẩn 1, 2 và 4 sẽ không đạt.

Một số điểm đáng chú ý được Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Theo luật Giáo dục, hiện nay không còn loại hình trường THPT dân lập, nếu trường chưa chuyển đổi thì coi như không đạt tiêu chí này.

Về cán bộ quản lý, Hiệu trưởmg, Phó hiệu trưởng có nhiệm kỳ 5 năm, do Sở GD&ĐT công nhận, nếu hết thời hạn mà không có người thay thế hoặc chưa công nhận lại thì coi như tiêu chí này không đạt.

Về giáo viên, định mức giáo viên với THPT là 2,25 giáo viên/lớp, có đủ các bộ môn với trình độ từ ĐH trở lên, nếu tổng số giáo viên thấp hơn định mức thì không đạt.

Ngoài ra, tỉ lệ giáo viên cơ hữu cấp THPT ít hơn 40%; không có hợp đồng lao động với nhân viên và không có bảo hiểm xã hội với nhân viên cơ hữu thì tiêu chí giáo viên cũng không đạt…

                                                                                                                                                      Theo Giaoducthoidai