Hoạt động của Trung tâm

Thưởng nóng cho các bạn học sinh đạt điểm cao

Tổ chức ngoại khóa cho cả lớp 5 đạt 10 điểm thi Học Kỳ 1. Tham gia chương trình We Escape