Ôn tập chương 2: Số học

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh Ôn tập chương 2: Số học trong Giải sách bài tập Toán 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em luôn học…

Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh Bài 13: Bội và ước của một số nguyên trong Giải sách bài tập Toán 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các…

300 Bài Ôn Luyện Toán 4

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh tham khảo 300 Bài Ôn Luyện Toán 4. Các em học sinh có thể tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra và tham gia các kì thi. Giúp các em gia…

Bài 12: Tính chất của phép nhân

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh Bài 12: Tính chất của phép nhân trong Giải sách bài tập Toán 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em luôn…

Bài 3: Lôgarit

A. Tóm tắt lý thuyết: Lôgarit 1. Định nghĩa Cho hai số dương a, b với a#1. Nghiệm duy nhất cảu phương trình ax=b được gọi là logab ( tức là số α có tính chất là aα= b). Như vậy  aα= b….

Bài 2: Hàm số lũy thừa

A. Tóm tắt lý thuyết: Hàm số lũy thừa 1. Khái niệm hàm số lũy thừa Hàm số lũy thừa là các hàm số dạng y= xα, với α là một số thực đã cho. Các hàm số  lũy thừa có tập xác…

Bài 1: Lũy thừa

A. Tóm tắt lý thuyết: Lũy thừa Khái niệm lũy thừa. Lũy thừa là các biểu thức dạng xα, trong đó x,α là những số thực, x được gọi là cơ số, α được gọi là số mũ. Lũy thừa…

Ôn tập chương I

Bài 1. Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số Giải: * Xét hàm số y = -x³ + 2x² – x + 7 Tập xác định D =…

Bài 4: Đường tiệm cận

A. Giải bài tập trong Sách giáo khoa trang 30 Bài 1. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: Đáp án : a) Vì  ( hoặc ) nên đường thẳng x = 2 là tiệmcận đứng của đồ thị hàm số….

Bài 2: Cực trị của hàm số

A. Giải bài tập Sách giáo khoa Bài 1. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau : a) y = 2×3 + 3×2 – 36x – 10 ;          b) y =…