Tóm tắt PHẦN II: 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua

PHẦN II: 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua

Chương 1: Kẻ thắng nhận trách nhiệm – Người thua đóng vai nạn nhân

Hãy chấp nhận một sự thật là: Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Có người nói rằng cuộc sống là những gì đang diễn ra khi bạn đang lập những kế hoạch khác.

Trở thành người chiến thắng trong tình thế bất khả đoán như vậy đòi hỏi bạn phải cân bằng hai quan niệm có vẻ như đối lập nhau. Quan niệm đầu tiên là: “Chuyện đó xảy ra là do tôi lựa chọn.” Quan niệm thứ hai gần như trái ngược: “Chuyện gì đến sẽ đến.”

Lẽ phải nằm đâu đó ở giữa. Người chiến thắng phải tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và điểm cân bằng cho hai phát biểu này rơi vào chữ Trách nhiệm.

Chính những suy nghĩ cực đoan khiến kẻ than vãn trở thành người thiếu ý thức kiểm soát, đó cũng là con đường dẫn đến một địa điểm duy nhất: nỗi sợ hãi.

Người thắng không lo lắng còn kẻ thua thì có

Nỗi sợ hãi khiến kẻ thua tin chắc rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra còn người chiến thắng vẫn giữ vững niềm tin vào những kết quả tích cực từ con người và hoàn cảnh.

Lo sợ chính là kẻ thù của chiến thắng

Người chiến thắng tin tưởng vào ý tưởng của người khác. Kẻ thua thì ngược lại, luôn đóng vai nạn nhân vì họ để nỗi sợ hãi sinh sôi thành nỗi lo, nỗi lo nhân lên thành sự nghi ngờ, và sự nghi ngờ biến thành sự chia rẽ.

Chiến thắng chỉ có được nhờ sự đoàn kết

Tin tưởng hay sợ hãi tùy thuộc vào bạn quyết định. Đó là một quyết định cá nhân và là điều bạn phải làm mỗi ngày như một trách nhiệm.

Kẻ thua vào vai nạn nhân bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác. Họ nói: “Giá như họ làm việc này, giá như họ đừng làm việc kia thì cuộc sống của tôi đã trở nên hoàn hảo.”

Lựa chọn quyết định hoàn cảnh, hoàn cảnh không quyết định lựa chọn

Trong cuộc sống, sẽ có lúc bạn bị níu chân lại và khi đó, bạn có đổ lỗi cho người khác không? Nếu bạn trả lời là có, bạn sẽ chẳng thay đổi được đâu. Nhận trách nhiệm trước hoàn cảnh hiện tại mới chính là bước đầu tiên để phát triển.

Kẻ thua chung sống với sự phiền muộn còn người chiến thắng đối đầu với những thất vọng, khích lệ bản thân và tiếp tục tiến tới.

Khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, đừng để chúng ở lại quá lâu, nếu không chúng sẽ bắt đầu mọc rễ, và một khi đã bén rễ rồi, bạn sẽ khó lòng mà nhổ chúng đi được. Suy nghĩ giống như những hạt giống và tâm trí thì như đất trồng phì nhiêu.

Đọc tiếp: Kẻ thắng có những gì họ muốn – Người Thua muốn những gì họ không có

Tải bản full sách hay miễn phí: 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo tại đây