Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng

Đây là ấn phẩm mới của cuốn Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng, nhà nghiên cứu thị trường danh tiếng đồng thời là nhà tâm lý học Max Sutherland khám phá ra những bí mật của các chiến dịch thành công trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả quảng cáo trên Internet. Sử dụng những quảng cáo nổi tiếng quốc tế làm ví dụ, cuốn sách này đưa chúng ta vào tâm trí người tiêu dùng để giải thích những thông điệp quảng cáo hiệu quả hoặc không hiệu quả và nguyên do vì sao.

Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng
Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng

Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng không chỉ là cuốn sách chỉ ra những thủ thuật cho các nhà làm quảng cáo, nó còn là cuốn sách dành cho tất cả những ai muốn biết về quảng cáo hoạt động ra sao và có ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào – cho người kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ, cho các đại lý quảng cáo, các nhà marketing cũng như các sinh viên học về ngành quảng cáo và hành vi của người tiêu dùng.

MỤC LỤC

PHẦN A: VÌ SAO TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI, QUẢNG CÁO VẪN ĐƯỢC COI LÀ BÍ ẨN

1. TÁC ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC: NHỮNG HUYỄN HOẶC VẢ THỰC TẾ

2. HÌNH ẢNH TRONG TÂM TRÍ VÀ THỰC TẾ: NHÌN NHẬN MỌI VẬT DƯỚI GÓC ĐỘ KHÁC NHAU

3. QUẢNG CÁO TIỀM THỨC: ĐIỀU HUYỄN HOẶC LỚN NHẤT

4. PHỤC TÙNG ĐA SỐ: SỰ LỰA CHỌN DỄ DÀNG

5. THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO: VÒNG VO VÀ GIÁN TIẾP

6. HOẠT ĐỘNG NGẦM: TRẢ TIỀN ĐƯA SẢN PHẨM VÀO GIẢI TRÍ

7. NHỮNG BIỂU TƯỢNG KHÔNG LỜI VÀ DẤU ẤN CÁ NHÂN

8. TRẢI NGHIỆM GIÁN TIẾP VÀ THỰC TẾ ẢO

9. THÔNG ĐIỆP, LỜI NHẮC NHỞ VÀ SỰ TƯỞNG THƯỞNG: QUẢNG CÁO “NÓI CHUYỆN” VỚI CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO

10. TÔI ĐANG XEM GÌ THẾ NÀY

11. TIẾP CẬN QUẢNG CÁO DỰA VÀO HÀNH VI: NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐẶT TRONG TẦM NGẮM

12. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUẢNG CÁO

PHẦN B: CHIẾN LƯỢC NÀO HIỆU QUẨ, KHÔNG HIỆU QUẢ, VÀ NGUYÊN DO ĐẰNG SAU

GIỚI THIỆU

13. KHẢO SÁT LIÊN TỤC: BẠN ĐANG CÓ BỊ THEO DÕI?

14. TUNG SẢN PHẨM MỚI: ĐỪNG BỎ CUỘC QUÁ SỚM

15. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG XOAY QUANH NHỮNG NGĂN TỦ TRÍ NHỚ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

16. CHUYỆN GÌ XẢY RA KHI BẠN NGỪNG QUẢNG CÁO?

17. TÍNH HIỆU QUẢ CỦA NHỮNG QUẢNG CÁO HÀI HƯỚC

18. NGHIÊN CỨU CÁCH SỬ DỤNG HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO THỜI LƯỢNG NGẮN

19. QUẢNG CÁO THỜI VỤ

20. KHI CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO BỊ PHÂN TÁN VÀ TRỞ NÊN KÉM HIỆU QUẢ

21. VÌ SAO QUẢNG CÁO TRÊN ĐÀI PHÁT THANH KHÓ NHỚ

22. TỐI ƯU HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO: PHÁT TRIỂN CHO THƯƠNG HIỆU MỘT PHONG CÁCH THỐNG NHẤT VÀ ĐỘC ĐÁO.

23. PHẦN TIẾP THEO

24. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

25.  MẠNG INTERNET: QUẢNG CÁO TRONG KỲ NGUYÊN MỚI

26. TIẾP CẬN TÂM TRÍ: NGƯỜI XEM THẤY QUẢN CÁO CỦA BẠN, NHƯNG LIỆU HỌ CÓ GHI NHỚ

27. CÁC CHỈ TIÊU ĐO LƯỜNG HIỆU ỨNG CỦA QUẢNG CÁO TRONG KÝ ỨC NGƯỜI XEM

28. MUA SẮM HỌC

29. KẾT LUẬN

PHỤ LỤC: LÀM SAO ĐỂ KÍCH THÍCH SỰ NHẬN BIẾT QUẢNG CÁO?

 

Tải sách: Tại đây

Xem thêm: Sách marketing