Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous) – Cấu trúc và cách dùng

Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous) là một trong những dạng khá quan trọng trong Tiếng Anh, hy vọng cấu trúc dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập của mình.

I. Định nghĩa thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm nói, và hành động chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

II. CÔNG THỨC

III. CÁCH SỬ DỤNG

1. Diễn tả một hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói

Ví dụ:

 • They are watching TV now(Bây giờ họ đang xem TV.)
 • Tim is riding his bike to school at the moment(Lúc này Tim đang đạp xe đến trường.)

2. Diễn tả sự việc hoặc hành động nói chung đang diễn ra nhưng không nhất thiết phải thực sự diễn ra ngay lúc nói

Ví dụ:

 • am finding a job. (Tôi đang tìm kiếm một công việc.) ===> Không nhất thiết là tôi đang tìm việc ngay tại thời điểm nói, nhưng tôi đang trong quá trình tìm kiếm một công việc (sau khi ra trường hoặc sau khi nghỉ ở công ty cũ.)
 • He is reading “Gone with the wind”. (Anh ấy đang đọc “Cuốn theo chiều gió”.) ===> Ý nói cô ấy bắt đầu đọc cuốn sách này từ mấy ngày trước nhưng vẫn chưa đọc xong, nhưng ngay tại thời điểm nói thì cô ấy không phải là đang đọc cuốn sách này.

3. Diễn tả một sự việc đã được dự trù trước cho tương lai 

Ví dụ:

 • I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow. (Tôi đã mua vé hôm qua. Ngày mai tôi sẽ bay tới New York.)
 • What are you doing next week? (Bạn sẽ làm gì vào tuần tới?)

4. Diễn tả hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, gây sự bực mình hay khó chịu cho người nói, thường dùng trong câu có sử dụng “always”

Ví dụ:

 • He is always coming late. (Anh ta luôn tới trễ.)
 • Why are you always putting your dirty clothes on your bed? (Sao lúc nào con cũng để quần áo bẩn trên giường thế hả?)
 • They are always arguing. (Họ luôn luôn tranh luận với nhau.)

5. Dùng để diễn tả cái gì đó thay đổi, phát triển hơn:

 • The children are growing quickly. (Đứa trẻ cao thật nhanh.)
 • The climate is changing rapidly. (Khí hậu thay đổi nhanh chóng.)
 • Your English is improving. (Tiếng Anh của bạn đang cải thiện.)

6. Diễn tả một cái gì mới, đối lập với tình trạng trước đó:

 • These days most people are using email instead of writing letters. (Ngày nay hầu hết mọi người sử dụng email thay vì viết thư tay.)
 • What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? What sort of music are they listening to? (Quần áo thời trang mà thanh thiếu niên đang mặc là loại nào? Họ đang nghe thể loại nhạc gì?)

 

III. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

1. Trạng từ chỉ thời gian

 • now: bây giờ
 • right now: ngay bây giờ
 • at the moment: lúc này
 • at present: hiện tại
 • at + giờ cụ thể (at 12 o’lock)

Ví dụ:

 • I am not listening to music at the moment. (Lúc này tôi đang không nghe nhạc)
 • It is raining now. (Trời đang mưa)

2. Trong câu có các động từ

 • Look! (Nhìn kìa!)
 • Listen! (Hãy nghe này!)
 • Keep silent! (Hãy im lặng!)

Ví dụ:

 • Look! The train is coming(Nhìn kia! Tàu đang đến.)
 • Look! Somebody is trying to steal that man’s wallet. (Hãy nhìn xem! Người kia đang cố ăn cắp ví tiền của người đàn ông đó.)
 • Listen! Someone is crying(Nghe này! Ai đó đang khóc.)
 • Keep silent! The baby is sleeping(Hãy giữ yên lặng! Em bé đang ngủ.)

 

>>> Bài tập luyện tập cho thì hiện tại tiếp diễn